Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.” активно работи по инвестиционни проекти, свързани с автомобилната индустрия, включително модерни благоустройствени и инвестиционни решения.

Нашият екип има опит в областта на всякакви въпроси свързани със създаването и развитието на бизнес с автомобили, включително с поддръжката им. Нашите специалисти са способни да предоставят висококвалифицирани правни услуги през всеки етап от извършване на сделка или инвестиция в автомобилната индустрия, включително, без изброяването да е изчерпателно:

  • Правна помощ и съвети във връзка със създаването на правна форма за извършване на търговска дейност на територията на страната от инвеститора
  • Корпоративни правни услуги и оказване на съдействие на клиентите в качеството им на работодатели;
  • Структуриране на сделки с производители, лизингови компании, доставчици
  • Регулярни правни услуги свързани с оперативната дейност на автосалоните и автосервизите, включително, но не само подготовка и съвети във връзка с всякакви видове търговски договори, необходими за нормалното функциониране, включително договори за лизинг, договори за покупко-продажба, договори за сервизно обслужване и други.
  • Правен анализ на правото на собственост
  • Данъчни ефекти на инвестициите
  • Структуриране на продажбите и поддръжката
  • Процесуално представителство
панорама на офиса скрий съдържанието