e-mail: rossitsa.voutcheva@ivlawfirm.com

Сфери на дейност:

Корпоративно и дружествено право, Сливания и придобивания, Банки и финанси, Процесуално представителство по административни дела, Агентство, Алтернативно разрешаване на спорове, Международен Арбитраж, Международна медиация, Медиация, Антимонополно и търговско законодателство, Финансиране и лицензи за авиация, Морско и авиационно право, Несъстоятелност, Търговско право, Процесуално представителство по търговски дела,  Организация и преструктуриране на бизнеса; Данъчно право, Международни смесени предприятия, Приватизация, Обезпечения и ценни книжа; Регулация и промяна предназначението на поземления имоти, Договорно право,  Нелоялна конкуренция.

Образование

1996 – Магистър по право, Юридически факултет на Софийски Университет “Св. Климент Охридски”

2002 – Лондон Hawksmere “Преговори, изготвяне и разбиране на търговските договори”

2009 – Магистър по право, специализация “Корпоративно право и обезпечения”, University of London, Queen Mary College

Професионална кариера

От 2003-до днес – Адвокат, Управляващ съдружник

2000-2003 – Адвокат, “ПрайсуотърхаусКупърс правни и данъчни консултанти”

1999-2000 – Юрисконсулт, “Централна кооперативна банка” АД

1998-1999 – Помощник нотариус в частна нотариална кантора

1996-1997 – Софийски градски съд, съдебен кандидат

Членство

1999 – Член на Софийска адвокатска колегия

Други дейности

2011 – Представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България.

Езици: Български, английски и руски

 

панорама на офиса скрий съдържанието