e-mail: diliana.ilieva@ivlawfirm.com

Сфери на дейност:

Сливания и придобивания, Медия и телекомуникации, Интелектуална собственост, Антимонополно и търговско законодателство, Процесуално представителство, Арбитраж

Образование

1995 – Магистър по право, Юридически факултет на Софийски Университет “Св. Климент Охридски”

1997 – “Международно икономическо сътрудничество”, Университет за национално и световно стопанство

2003 – “Собственост на медиите и отражението й върху тяхната независимост и плурализъм в страните от Централна и Източна Европа, присъединяващи се към ЕС”, Блед, Словения

2004 – Специализация по медийно право, Държавен университет Аризона, САЩ Колеж по Журналистика и масови комуникации “Уолтър Кронкайт”

Професионална кариера

От 1997 – до днес Адвокат, Управляващ съдружник.

1996-1997 Софийски градски съд, Съдебен кандидат.

От 2004-до днес – експерт към “Център за право на информационни и комуникационни технологии”

2001-2008 – член на Съвета на Директорите на „Нова Телевизия – Първи Частен Канал”

2001-2010 – участие в работни групи във връзка с измененията на Закона за радио и телевизия

2007 – участие в работна група при Комисията по хазарта в подготвянето на изменения на Закона за хазарта

Членство

1997  – Член на Софийска адвокатска колегия

2009-2010 – член на Етична комисия към Съвета по саморегулагия

От 2010 – Член на Съвета на директорите на Globalaw.

От 2012 – Член на Апелативната Комисия към Националния съвет по саморегулация

От 2013 – Председател на Апелативната Комисия към Националния съвет по саморегулация

Други дейности:

От 2011 – Преподавател по Медийно право в Юридическия факултет на „Университет за национално и световно стопанство”

2011 – Представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България.

Езици: Български, английски и руски

панорама на офиса скрий съдържанието