e-mail: donika.ilieva@ivlawfirm.com

Сфери на дейност:

Корпоративно право, Интернет право, Спорове относно домейн имена, Интелектуална собственост, Търговски марки, Медийно право, Недвижими имоти, Маркетинг, Проучване.

Образование

2003-2008 – Магистър по право, Юридически факултет на „Университет за национално и световно стопанство” 

Професионална кариера

2008 – Адвокатски сътрудник, Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко”

Април 2009 – 2014 Правен консултант, Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко”

2014 – Адвокат, Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко”

Публикации

Ноември 2013 – Study on the Application of the Cross-Border Mergers Directive

Август 2013 – Промени в Закона за Енергетиката, сп. Ютилитис

Юни 2012 – Лицензиране на дейностите в енергетиката, сп. Ютилитис

 

Езици: Български, английски

панорама на офиса скрий съдържанието