e-mail: dilyana.kondeva@ivlawfirm.com

Сфери на дейност:

Търговско и корпоративно право , Сделки с недвижими имоти, Банково право, Правна уредба на хазартните игри и интернет, Процесуално представителство.

Образование

2001-2007 – Магистър по право, Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Професионална кариера:

Януари 2008 – Адвокат, Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.”

2007 – Юристконсулт, „ДЕМАКС”АД

2003-2004 – Стажант, Адвокатско дружество „ОРАК – Димитров, Петров и Ко”

Членство

2008 – Член на Софийска адвокатска колегия

Езици: Български, английски, руски

панорама на офиса скрий съдържанието