e-mail: diavena.kalcheva@ivlawfirm.com

Сфери на дейност:

Процесуално представителство, Корпоративно и търговско право, Сливания и придобивания, Несъстоятелност, Конкурентно право, Трудово право, Договорно право.

Образование

1999-2005 – Магистър по право, Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”;

2001-2002 – Юридически френски, Търговско промишлена палата, Париж, Франция;

Професионална кариера

Декември 2006 – Адвокат в Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко”

2005-2006 – Юридически сътрудник и координатор проекти във Фондация „Институт за принципите на правото”

Членство

2006 – Член на Софийска адвокатска колегия

Езици: Български, английски, френски, руски

панорама на офиса скрий съдържанието