“… Диляна Илиева от Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“, която е добре известна с „проактивната си защита на интересите на своите клиенти“. Клиентите подчертават нейният впечатляващ международен опит и отбелязват, че тя е способна да „измисля решения незабавно“…”

Chambers & Partners 2014 Корпоративно/Търговско право - България – Водеща международна правна директория

“Скъпа г-жо Калчева,

Ще запазя множество хубави спомени от България. Въпреки че дружеството не беше успешно, останах с много позитивно впечатление от пазара и хората. Като цяло сериозно работещи, образовани и добри хора. От цялостните искрени усилия за прогрес, спазвайки принципите на бизнес етиката.

Едно от най-хубавите неща, които ще запомня, са отношенията с вашето дружество и последните няколко години работа с вас. Много надежден партньор. Затова Ви благодаря и Ви моля да предадете благодарностите ми на всички останали, с които работихме през тези години. Желая Ви всичко най-добро!”

Николаос Леусис, Председател на Съвета на директорите на едноличния собственик на „Публика“ ООД и „Джи Ен Ел“ АД –  European Advertising Agency Jsc.

“…подпомагаше дружеството в отношенията му с регулаторните органи, както по отношение на текущата дейност, така и във връзка с административнонаказателната отговорност, така и във връзка с лицензиране, акредитация, нотифициране и текущото спазване и изпълнение на предоставените лицензи, акредитации и нотификации на техническата служба на дружеството. Адвокатското дружество осъществяваше пълното процесуалноправното представителство на „Технотест” АД, както в търговските и граждански спорове, така и в административните производства…Така описаната работа е извършена на изключително високо и професионално ниво от страна лично на адвокат Диляна Илиева и адвокат Антон Узунов и беше от изключителна важност при вземане на всички управленски решения на дружеството.”

Н.с. инж. Драгомир Димитров Мицов, Изпълнителен директор на “Технотест” АД

“В рамките на предоставяните правни услуги, Адвокат Илиева участва в работни групи към Народното събрание и/или към неправителствени организации като АБРО и/или към изпълнителните органи като Комисия по хазарта и др.относно промени в медийното законодателство в България, за промени в Закона за хазарта, Закона за здравето, Закона за електронните съобщения и др. . Такъв анализ е неизменна част от оценката на един сектор и без точното анализиране на съществуващата законова рамка не може да бъде направена точна оценка на риска и проблемните точки, а оттам и на нужните бъдещи стъпки за усъвършенстване на регулаторната рамка. Въз основа на горепосочените анализи и доклади бяха изготвени препоръки, които да допринесат за практически промени в законодателството, като не малка част днес са включени в законовата рамка на сектора.”

г-жа Силва Зурлева, председател на Съвета на директорите на „Нова Телевизия – първи частен канал” ЕАД

“Моля да считате настоящото писмо за израз на високата оценка, която представляваното от мен дружество, „ИМПАЛА ИНВЕСТ” Б.В., дава на работата на Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко” и лично на адвокатите Росица Вучева и Диавена Калчева. Бих искала също така да препоръчам адвокатското дружество и адвокатите за предоставените от тях услуги по проучване на законодателната рамка и правен анализ на законодателството в областта на хранително – вкусовата промишленост във връзка с процедури пред Комисия за защита на конкуренцията и обосноваване на предстоящи сливания на „ИМПАЛА ИНВЕСТ” Б.В. и свързаните с него дружества. По-конкретно, анализите обхващаха нормативната уредба в сферата на млечната промишленост, месната промишленост, производството на брашно и тестени изделия, сладкарската промишленост, производството на олио и растителни мазнини, производството на сладкарски мазнини, и др. Част от услугите на

адвокатското дружество и адвокатите по процедурите включваха разработването на пълни анализи на законодателство и начините на опериране на сливащите се дружества, с цел успешното доказване, че предстоящите правни сделки няма да нарушат правилата за лоялна конкуренция и концентрация по смисъла на Закона за защита на конкуренцията.

Описаната по-горе работа беше определяща за защитата на интересите и постигането на дългосрочните цели на „ИМПАЛА ИНВЕСТ” Б.В. и свързаните с него дружества. Именно високото качество, изчерпателността и прецизността на предоставените услуги, дават основание на представляваното от мен дружество да препоръча както Адвокатското дружество, така и лично адвокатите Росица Вучева и Диавена Калчева, като отлични специалисти, отговарящи на най-високите професионални стандарти на адвокатската практика.”

Г-жа Ивета Балиева, Изпълнителен директор и Член на Съвета на директорите на „Пик – Ко“ АД и пълномощник на „Импала Инвест“ Б.В.

 “Помня, че ме помоли да споделя впечатленията си от българската адвокатска кантора, която ми препоръча през юли. Работихме с тях по един договор за дистрибуция и останахме много доволни. Двамата колеги реагираха много навременно и компетентно. Истински плюс за нас и другата страна Метро е, че те ни дадоха много практичен съвет, който спести на всички много време и грижи. Така че, благодаря много. Нашето мнение е: „изключително препоръчваме” за договори за дистрибуция.”
Адвокат Клаудия Бортолани
Комисия „Европейско право„ в Раздел „Международно право и практика“

“Бях много доволна от тази брилянтна адвокатска кантора.
Поздрави, Клаудия”
Адвокат Клаудия Бортолани
Комисия „Европейско право„ в Раздел „Международно право и практика“

„Скъпа Росица,
Благодаря ти за това. За мен е удоволствие, че българската юридическа професия показва същите високи стандарти, като и английската. Осъзнах това, в момента когато пое моя случай и направи подробен анализ.
……………………………………………….
Поздрави
Ангъс”
Г-н Ангъс Хоун, съдружник и управител в „Бългериън Костал Пропъртис” ООД

“Доволен съм, че българската юридическа професия показва същите високи стандарти като английската. Осъзнах това, веднага след като пое моя случай и предостави подробен изход.


От имейл на г-н Ангъс Хоун до Росица Вучева, адресирайки работата на кантората.

„Елисавета свърши страхотна работа по обстановката с Балкан като ни позволи приключването на процеса до 18 дек. 09.”

Г-н Робърт Луси, Парк Инвестмънтс Лтд., дата 11.12.2009 г.

“Елисавета,

Браво! ДПД е чудесен договор, който документира една сложна сделка по начин, който я прави лесно разбираема.”

Г-н Дейвид Лоу, Бриджхед Кепитъл Лтд., дата 25.06.2009 г.

С настоящата препоръка бихме желали да изкажем положителните си впечатления от бизнес взаимоотношенията ни с Адвокатско Дружество ИЛИЕВА ВУЧЕВА & Ко., които са наши лоялни партньори в продължение на няколко години. Благодарение на опита си в различни правни области, те ни предоставят полезна правна помощ и съвети в съответствие със специфичните ни изисквания.

Специално бихме искали да подчертаем професионализма на Диляна Кондева, с която сме работили в тясно сътрудничество по повечето ни проекти. Работата й е ефикасна и тя е винаги готова да откликне на нашите нужди.”

Г-жа Ани Петрова, Генерален Директор, Holiday Inn, София

панорама на офиса скрий съдържанието