Като адвокатско дружество ние сме част не само правните и бизнес общности. Ние сме част и от една по- голяма общност – тази, в която живеем. Като такива ние смятаме, че трябва да дадем своя принос за доброто на нашето общество. Поради тази причина “Илиева, Вучева и Ко” АДД взима активно участие в редица обществени и зелени инициативи.

Зеленият кръг

През 2010 г. списание „Мениджър” и GLOBUL създават кръг, в който участват българските фирми, съпричастни към зелените идеи и политики, които са отговорни за природата и опазването на околната среда. Ценностите на този Зелен кръг бяха разработени преди бизнес форума „Зеленият изход от кризата: Чиста природа за нов икономически ръст”.

Смятаме, че участието ни в тази инициатива ще допринесе за устойчиво развитие на България и отразява желанието ни да сме част от това развитие. Всяка от присъединилите се към Зеления кръг компании поема и конкретни ангажименти за своята дейност. Конкретните ангажименти, поети от и превърнати в практика за нас, са:

 • Многократно използване на тонери за принтери, като ги пълним отново и отново, а не ги изхвърляме
 • Намаляване на разхода на хартиени продукти – рециклиране; всички рекламни материали на Адвокатското дружество са отпечатани на рециклирана хартия; винаги използваме и двете страни на листовете хартия и не принтираме

излишни документи; преминахме изцяло на електронни фактури;

 • Засаждане на дръвчета – през пролетта на 2011 г. на поне брой равен на броя на служителите ни, някъде в София, за да облагородим градската среда;
 • Обслужваме редица клиенти, активни в изграждането на вятърни и фотосоларни паркове, като по този начин способстваме за развитието и популяризирането на екологична електрическа енергия;
 • Голяма част от екипа на Адвокатското дружество ходи пеша и доколкото е възможно не използва услугите на градския транспорт или личните си автомобили;
  • Нашият нов интернет сайт популяризираме, като тази инициатива, така и природосъобразния и екологичен начин на живот;
  • Пестене на електроенергия – използваме енергоспестяващи крушки, както и всички битови електроуреди са с най-висок клас на енергоспестяване; изключваме компютрите си, когато не работим с тях; използваме оптимално климатиците и ги почистваме редовно, така че да пестим енергия; не оставяме светещи лампи или включени електроуреди, когато не ги ползваме;
  • Използваме текстилни торбички при покупки.

  Клуб 50+

  От 2010 г. Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко” стана сътрудник на “Клуб 50+”, интернет страница, насочена към хората в зряла възраст. Предоставяме безплатно правни консултации и статии, които се публикуват на тази страница. Правим го с удоволствие, защото осъзнахме, че и ние, както създателите на “Клуб 50+”, вярваме в „силата на човешкия дух, в правото на всеки човек на достойнство и сигурност, физическо и психическо благополучие и на свобода. Знаем, че на всяка възраст животът е отражение на нашите мечти.

  Може да живеем в невъзможни условия, в момента да нямаме работа, пари или партньор, но всички имаме своя вътрешен свят и сме господари на случващото

  се в него. Ние отговаряме за това, което сме и стремежът ни към вътрешна хармония ни дава кураж, надежда, ентусиазъм и вяра.”

  Вярваме, че със статиите си помагаме за създаването на по-добър живот, а също и че споделяме информация, която обогатява мирогледа на хора, преминали средната възраст, и въпреки това, важни за устойчивото развитие на обществото ни.

  Повече информация за нашата обществена дейност може да намерите на съответните интернет страници на инициативите.

  панорама на офиса скрий съдържанието