Специалистите на Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.” са участвали като представители на чуждестранни инвеститори във връзка с приватизацията на един от най-големите български индустриални холдинги, като са извършвали правни анализи на дружествата от холдинга, предоставяли са правна помощ по различни аспекти на приватизационния договор и свързаните с него договори и гаранции, наказателни клаузи и др.

панорама на офиса скрий съдържанието