През последните няколко години Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.” разви сериозна специализация в областта на химическата промишленост. Един от нашите най-важни клиенти е производител на минерални торове и химически продукти от природен газ. Ние можем да Ви дадем съвет по всички въпроси, свързани с производството и търговията с химически продукти, преработката на природна газ и електрическа енергия, международни договори за доставка на газ и други материали.

Ние имаме сериозна специализация по въпросите на несъстоятелността на търговски дружества, развиващи дейност в областта на химическата промишленост, като можем да Ви съветваме във връзка с всички фази на производството

по несъстоятелност от неговото започване до приключването му. Ние сме предоставяли правна помощ и съдействие на клиенти във връзка с предявяване на вземания, с изготвяне на оздравителни планове, съобразени със спецификата на конкретната индустрия, и одобрението им от съда по несъстоятелността, с осребряване на имуществото на дружеството и сме защитавали интересите на клиенти в съдебно производство.

панорама на офиса скрий съдържанието