В последните години в Европа се насърчават инвестициите в проекти за проучване и производство на природен газ и нефт поради високите цени на нефта. Съществува стремеж към преминаване от икономика, задвижвана от нефта, към такава, основана на природния газ, който се наблюдава във всички държави от ОИСР. Напредъкът на тази промяна е бавен, но стабилен.

Воден от това, нашият екип от адвокати разшири познанията си в материята на търговията и правната регулация на тази индустрия. Това ни позволява да осигурим практическо и търговско съдействие относно конкретните специфики на областта, като:

  • Концесионни договори
  • Договори за инженеринг, снабдяване и строителство (EPC) за строителство на съоръжения на газовата и нефтената промишленост
  • Концесии за снабдяване с газ на домакинства и общини
  • Търгове за строителство и ремонт на газопроводи и компресорни станции
  • Съвместни предприятия
  • Процесуално представителство

Благодарение на участието ни в Globalaw и BWSP Legal, нашите клиенти могат да разчитат на контактите ни с правни кантори в Централна и Източна Европа, както и в повече от 80 държави по света. Нашият Данъчен отдел консултира клиентите от сферата на нефтената и газовата промишленост относно прилагането на споразуменията за избягване на двойното данъчно облагане, ДДС и корпоративния данък, акцизите и митническото оформяне. Нашият данъчен екип предлага и процесуално представителство пред Националната агенция за приходите и компетентните български съдилища, във връзка с процедурите по данъчни ревизии.

панорама на офиса скрий съдържанието