Прилагаме теоретичните си познания и опита в сферта на защитата на интелектуалната собственост, търговското и облигационното право към музикалната и развлекателната индустрия. Музикалната индустрия се развива постоянно. Това изисква правна кантора с познания за миналото, но и говореща езика на бъдещето. Ние имаме отлични постижения и в двете посоки и затова клиентите ни се доверяват за защита на правата им.

Някои от услугите, които предлагаме са:

 • Изготвяне на договори/преговаряне със звукозаписни компании
 • Изготвяне на договори /преговаряне за изпълнения на живо
 • Изготвяне на договори /преговаряне за филмова музика
 • Авторски права на композитори
 • Изготвяне на договори/преговаряне с мениджъри,

агенти, организатори, студия и студийни музиканти

 • Изготвяне на договори /преговаряне относно договори за разпространение
 • Изготвяне /преговаряне относно издателски договори за музикални произведения
 • Закрила на авторското право и правата на интелектуална собственост – водене на дела при необходимост
 • Изготвяне на договори /преговаряне относно договорите за разпространение на музика
 • Данъчният ни отдел предоставя специфични консултации относно облагането на приходите от правата на интелектуална собственост и облагането на личните доходи на музиканти, автори на текстове, автори, сценаристи, актьори, продуценти, режисьори и други лица, които получават доходи от права на интелектуална

  собственост, дигитални права и търговия с интелектуална собственост. Ние консултираме и относно специфичните данъчни изисквания за услуги, предоставяни онлайн. Разбирайки международния характер на съвременната музикална и развлекателна индустрия, нашият данъчен екип предоставя разнообразни данъчно-консултантски услуги по прилагането на споразуменията за избягване на двойното данъчно облагане. Нашите адвокати осигуряват процесуално представителство пред Националната агенция за приходите и пред компетентните съдилища в случаите на спорове.

  Благодарение на участието ни в Globalaw и BWSP Legal, нашите клиенти могат да разчитат на контактите ни с правни кантори в Централна и Източна Европа, както и в повече от 80 държави.

  панорама на офиса скрий съдържанието