Здравеопазването и фармацията са сред най-сложните и предизвикателни индустрии в момента, изискващи задълбочени познания и пълно разбиране на проблемите, които могат да възникнат. Вследствие от нарасналата световна търговия и правителствено бюджетно финансиране, правните и икономическите проблеми, пред които тези сектори са изправени, станаха по-комплексни и сложни. Нашият правен екип предоставя своя опит в съдебните спорове, уменията за водене на преговори и отличното познание на приложимото национално и европейско законодателство, с внимание към медикаментите, медицинското оборудване, хранителните добавки. Ние предоставяме:

 • Представителство на застрахователи, болнични заведения, работници и компании по нормативни въпроси, включващи административни органи
 • Консултиране по въпроси, свързани с производството,

вноса, износа, етикирането и разпространението на фармацевтични продукти

 • Консултиране по лицензиране, инспектиране и контрол на медицински заведения
 • Пълен набор от правни услуги, свързани с нормативното одобряване, производство, разпространение и права на интелектуалната собственост върху медицинско оборудване
 • Правна помощ при подготовка на фармацевтични изпитания, договори за производство и доставка, договори за разпространение, услуги , свързани с регулаторни органи, търговски марки на фармацевтични продукти, фармацевтично възстановяване на средства и ценообразуване
 • Отлична и всеобхватна правна помощ при набавянето на всички необходими на вашия бизнес лицензии за

 • внос, износ и дистрибуция на хранителни добавки

  Нашите напътствия при процедурата по регистрация бяха от съществено значение за учредяването на “NDMedHealth Bulgaria” ООД.

  Ние предоставяме консултиране и съвети относно регистрацията на промишлен дизайн на медицинско оборудване и пакетиране на хранителни добавки и лекарствени средства. Адвокатското дружество консултира по всички въпроси на интелектуалната собственост, които се отнасят до попълването на заявленията за търговски марки и патенти пред националните и международните институции. Ние водим преговори и предоставяме правни съвети по спорове с трети лица относно широк кръг въпроси на интелектуалната собственост.

  Данъчният ни отдел предоставя консултации относно спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане,

  относно ДДС и корпоративния данък, както и представителство пред Националната агенция за приходите и компетентните съдилища в случаите на съдебни спорове.

  Благодарение на участието ни в Globalaw и BWSP Legal, нашите клиенти могат да разчитат на контактите ни с правни кантори в Централна и Източна Европа, както и в повече от 80 държави в целия свят.

  панорама на офиса скрий съдържанието