С развитието на информационните технологии защитата на данните се превръща в основна тема и фактор за успешно функциониране на всеки бизнес. Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“, член на BWSP Legal, предоставя консултации и помощ при изпълнението на правилата и регулациите в сферата на защитата на неприкосновеността на информацията, отнасяща се за клиенти и служители. Управлението на данните за клиенти и служители е с особено значение за бизнеса, както и спазване на законодателството. Ние помагаме на нашите клиенти да се справят с горното и да покриват всички изисквания на законодателството в сферата. Адвокатите ни, занимаващи се с данни, неприкосновеност и киберсигурност, са добре подготвени да представляват клиентите ни в съдебни спорове относно неприкосновеност на данни и принудителни действия на регулаторните органи. От друга страна съветите са строго индивидуални за всеки от клиентите ни.

Съветите ни обхващат прилагането на европейските директиви за защита на личните данни, както и относно правилата против спам, произтичащи от неприкосновеността, предвидени в Директивата за телекомуникациите 2002/21/EC. На местно ниво ние съветваме нашите клиенти относно приложението на Закона за защита на личните данни, както и относно спазването на препоръките на контролните органи по прилагането на тези правила. Ние представляваме нашите клиенти пред Комисията за защита на личните данни. Услугите, свързани с неприкосновеността и защитата на личните данни, които ние предоставяме на нашите клиенти, включват:

  • Консултиране относно задълженията на администраторите на лични данни
  • Предоставяне и прехвърляне на лични данни към трети лица
  • Обжалване на действия на администратори на лични данни
  • Неприкосновеност на личната информация за служителите
  • Политики на поверителност и защита на личните данни
  • Политики по управление на документи
  • Неприкосновеност на финансовата информация

Благодарение на участието ни в Globalaw и BWSP Legal, нашите клиенти могат да разчитат на контактите ни с правни кантори в Централна и Източна Европа, както и в повече от 80 държави.

панорама на офиса скрий съдържанието