Бизнес климатът и икономическите условия през последните пет години в България доведоха до ръст в броя на производствата по несъстоятелност и фирмените фалити. Като специализирано в търговското право Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“, член на BWSP Legal, винаги е имало стабилни позиции в областта на несъстоятелността. В последните години те бяха задълбочени и прецизирани.

Познанията ни и натрупаният опит ни позволяват да работим за всеки и всички участници в производството по несъстоятелност, като кредитори (компании, банки или финансови инвеститори), синдици или корпоративни длъжници. Екипът на Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ е винаги готов да осигури професионално напътствие и правни съвети в следните области:

 • Планиране, иницииране и провеждане на процедура по откриване на производство по несъстоятелност,

включително процесуално представителство пред съда

 • Консултация и съдействие по други стъпки в процедурата по несъстоятелност – прекратяване на дейност на дружеството-длъжник, искания за обезпечителни мерки, обявяване на несъстоятелност, спиране на производството по делото и други
 • Консултация и процесуално представителство на кредиторите при техните искове пред съда по несъстоятелността и специално за отменителни искове (искове за унищожаване на актове и искове за обявяване на недействителност)
 • Обжалване на отделни съдебни актове в процедурата по несъстоятелност и процесуално представителство пред горестоящия съд
 • Преструктуриране на дългове и собствен капитал
 • Предлагане на оздравителен план
  • Предприемане на възстановяване на активи и дългове и разследвания
  • Връщане на активи, собственост на трети лица (изваждането им от момента на несъстоятелността)
  • Продажба на търговското предприятие на несъстоятелното дружество, както и продажби на отделни активи на дружеството в несъстоятелност, при съобразяване на разпоредбите на закона
  • Помощ при транзакции по придобиване на несъстоятелното дружество
  • Корпоративно преобразуване на задлъжнелите дружества
  • Представителство пред съда по несъстоятелността
  • Представителство пред събранието на кредиторите и пред синдика
  • Комуникиране и преговори с другите кредитори,

  със синдика и с длъжника

  С помощта на нашия данъчен екип, Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ предоставя цялостни данъчни анализи за всички възможности за преобразуване и техния данъчен ефект за участващите страни. Ние консултираме относно ДДС, корпоративното и частното данъчно облагане, в зависимост от конкретния случай.

  Благодарение на участието ни в Globalaw и BWSP Legal, нашите клиенти могат да разчитат на контактите ни с правни кантори в Централна и Източна Европа, както и в повече от 80 държави в целия свят.

  Свързани публикации от членове на екипа:

  Г-н Антон Узунов:

  Определяне и обжалване на началната дата на неплатежоспособността в производството по

  несъстоятелност, сп. „Търговско и конкурентно право“, брой 5/2010

  Оттегляне и отказ от молба за откриване на производство по несъстоятелност от длъжника, сп. „Търговско и конкурентно право“, брой 7/2012

  Нови моменти в недействителността на търговските сделки и отменителните искове след промените в уредбата на несъстоятелността, обявени в брой 20/28.02.2013 на Държавен вестник, сп. „Търговско и облигационно право“, брой 9/2013, брой 11/2013, брой 12/2013

  панорама на офиса скрий съдържанието