e-mail: tamara.kovacheva@ivlawfirm.com

Сфери на дейност:

Данъчни консултации, Данъчен процес и решение на спорове, Прилагане на договори за избягване на двойното данъчно облагане в България, Сливания и придобивания, Косвени данъци и международна търговия – правно и данъчно подпомагане, Спазване на правилата относно сделки между свързани лица, Услуги по международно прехвърляне на персонал

Образование

От 1991г. до 1996г. – Магистър по право, Софийски университет „Св. Климент Охридски”

От 1985г. до 1991г. – Основно и средно образование СОУ „Ал. С. Пушкин” гр. Варна с преподаване на руски език

Допълнителни квалификации и курсове

От 2005 до момента – Участие в обучения, проведени по съвместен проект на НАП и Френската данъчна администрация:

 • Приложение на най – добрите европейски практики и популяризиране на данъчната практика на Европейския съд в областта на данъчното законодателство;
 • Решения на съда на ЕО в областта на ДДС;
 • Решения на съда на ЕО в областта на непреките данъци;
 • Облагане на финансови инструменти – европейски практики.

От 2007 до 2008г. – Участие в обучения, организирани от НКЦ:

 • новият ГПК;
 • новото данъчното и осигурителното законодателство – 2007 г.;
 • промени в данъчните закони – 2008г.

Участие в обучение, организирано от Министерство на държавната администрация и административната реформа:

 • „ Управленски умения” – Удостоверение № 7032 от 19. 04. 2007г., издаден от Института по публична администрация и европейска интеграция

Професионална кариера

Октомври 2008г. до ноември 2011г. – данъчен консултант „АФА” ООД

 • Подготовка на консултации по прилагане на данъчното законодателство;
 • Съдействие и изготвяне на кореспонденция с органите на НАП във връзка с данъчни проверки и ревизии;
 • Подготовка на възражения и жалби по ревизионни производства.

От Август 2005 г. до октомври 2008г. – Главен юрист консулт, Териториална дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители” – гр. София към НАП, Отдел „Правен и обжалване”

 • Осъществяване процесуално представителство по дела от административен и административнонаказателен характер, образувани срещу ревизионни актове и НП, издадени от органи на ТД „ГДО” пред СРС, АС – гр. София, СГС, ВАС
 • Даване на правни становища и консултации при изготвяне на ревизионни актове;
 • Участие в ревизионни производства;
 • Участие в семинари и обучения по прилагането на данъчното и осигурително законодателство.

От март 2007г. до август 2007 – началник на отдел „Правен и обжалване”

От април 2000г. до август 2005г. – Главен юрисконсулт Регионална данъчна дирекция – гр. София

 • Изготвяне на Решения по обжалване на данъчни актове, издадени от ДП на територията на РДД – гр. София, във фазата на административно обжалване на основание чл. 120 и сл. от ДПК / отм./;
 • Защита на потвърдените данъчни актове пред СГС, АО като първа съдебна инстанция по реда на чл. 121 и сл. От ДПК / отм./ – около 180 дела;
 • Защита на данъчните актове пред ВАС;
 • Участие в обсъждания на проекти за изменение на данъчното законодателство.

От октомври 1999г. до април 2000г. – Старши юрисконсулт

 • Процесуално представителство по дела от административнонаказателен характер, образувани срещу НП, издадени от органи на ДП „ Слатина” пред СРС и СГС;
 • Даване на правни становища и консултации при изготвяне на ревизионни актове.

От октомври 1997г. до октомври 1999г. – Юрисконсулт „Санита Трейдинг” ООД

 • Изготвяне на търговски, трудови и др. договори, свързани с търговската дейност и функционирането на дружеството.

Членство:

2011 – Член на Софийска адвокатска колегия

Езици: български език, английски език и руски език

 

 

панорама на офиса скрий съдържанието