Задълбочените познания и показаният опит на кантората са повод за водещото независимо правно издание „Legal 500” да я препоръчва като една от водещите и признатите в областта на Приватизацията, Публично-частното партньорство и Чуждестранните Инвестиции.

Сериозното познаване на местните бизнес практики е едно от преимуществата на Адвокатското дружество. Комбинирано с индивидуалния подход към клиентите ни, това ни прави сигурен и доверен партньор на множество чуждестранни инвеститори.

Установяване на правно присъствие

В зависимост от дейността, която извършва Вашата фирма и инвестиционните планове, които има за България ние можем да ви консултираме относно типа и правната форма на организиране на дейността ви, правни характеристики и особености на отделните видове юридически лица, положителните и отрицателните им

страни. Не на последно място можете да разчитате и на услугите свързани с предоставянето на номиниран директор/и на дружествата, както и на седалище и адрес на управление.

Влизане в договорености за извършване на съвместна дейност с български юридически лица

Ние можем да Ви дадем съвет относно правните възможности за защита правата на съдружниците/акционерите в търговско дружество, включително и като предложим текстове на противопоставими на трети лица, защитни клаузи.

Сливания и придобивания на български юридически лица и търговски дейности базирани в България

Ние ще Ви осигурим специализиран съвет при придобиване на бизнес в България – ние имаме обширен опит в извършването на правни анализи и предоставяне на правни съвети и изготвяне на изискуемите и необходими документи по такива сделки. Когато това е приложимо, ние взимаме пред вид разпоредбите на валутното законодателство, както и на това, касаещо защита на конкуренцията, оказващи влияние на конкретната сделка.

Дейност на чуждестранни физически лица в България, като служители на наши клиенти

Професионалният ни опит, свързан със задълбочено познаване на законодателството и административните процедури ни позволяват да извършваме структуриране на назначения на чуждестранни граждани на работа в България, както и да даваме съвети относно данъчните последици за съответните лица и за работодателя, получаване на разрешение за работа и престой в страната, прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане и на спогодбите в областта на социалното осигуряване, представителство пред НАП и други държавни органи във връзка с пребиваващите в страната чуждестранни лица, служители на наши клиенти.

 Регулярно правно обслужване

Ние имаме личен подход към всеки един клиент и неговите проблеми. Ние се интересуваме от Вашия бизнес и неговия растеж. Докато работите с Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.” Вие винаги ще имате възможност да контактувате директно с един от управляващите съдружници. От друга страна ние винаги спазваме принципа поне двама от нас да са запознати с казуса на клиента в дълбочина. Прецизната комуникация, бързите отговори на Вашите запитвания и ефективността са постижения, които ние ценим и поддържаме изключително.

панорама на офиса скрий съдържанието