Днес НС избра новия състав на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Петко Николов остава начело на КЗК.За зам.-председател беше избрана Ангелина Милева (юрист), която до момента е била директор на дирекция “Злоупотреби с монополно или господстващо положение” в КЗК. В звеното остана и досегашният член на комисията Александър Александров (юрист), който е в звеното от 2009г. Александров е дългогодишен член на Централната избирателна комисия от квотата на БСП.

В КЗК остана и Весела Антонова (юрист и европейска интеграция). Депутатите избраха за член на звеното и Елена Димова-Мушмова, която от 1997 г. е започнала работа в комисията, като от 2006 г. до момента е директор на дирекция “Обществени поръчки и концесии”.

панорама на офиса скрий съдържанието