Г-жа Диляна Илиева бе избрана за член на Етичната комисия към Националния съвет по саморегулация (http://nss-bg.org). Националният съвет по саморегулация е независим орган в областта на рекламата и търговската комуникация в България, член на European Advertising Standarts Alliance.

панорама на офиса скрий съдържанието