Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко” има сериозни традиции в процесуалното представителство по търговски и административни дела. През последните две години, като част от тази активност натрупахме значителен опит в сферата на събиране на задължения, както по извън съдебен така и по съдебен ред. Понастоящем се радваме да обявим съществуването на отделно звено в рамките на Адвокатското дружество, което се занимава изцяло със събиране на забавени плащания. В тази връзка сме активни изключително в България. Доколкото Адвокатското дружество е член на Globalaw ние имаме непосредствен достъп до повече от 94 независими адвокатски фирми, с 5000 адвоката в 170 града на света, съответно с радост бихме

сътрудничили и при представителство на клиенти в чужди юрисдикции.

В днешния сложен икономически климат дружествата срещат съществени трудности при събиране на просрочени задължения, както в страната, така и в чужбина. В отговор на това и като част от пълната гама юридически услуги, които предлагаме на своите клиенти търговци Адвокатското дружество е изградило екип от професионалисти – адвокати, натрупали забележителен опит в сферата на събиране на междуфирмени задължения.

Ние акцентираме на човешкия фактор при събиране на задълженията. Вярваме, че нашите адвокати имат най-важната роля при събиране на задълженията,

съответно не сме прекалено агресивни, а само дo степен да предложим решения на възникналите проблеми и да създадем позитивни модели на развитие на отношенията. Последното ни позволява да постигаме успехи, където другите не могат. Убедени сме, че личния контакт, за разлика от писането на писма, следва да е основен подход и сме посветили всичките си усилия на успешното и възможно най-изгодно за клиентите решаване на съответния случай.

панорама на офиса скрий съдържанието