Комисията по икономическа политика към Народното събрание обсъжда одобрения от Министерски съвет проекта за нов Закон за защита на конкуренцията. Новият закон гарантира по-ефективна защита на свободата на стопанска инициатива и участието на страната ни в децентрализираното приложение на правилата по конкуренция на ЕС.

Предвижда се да се промени методът за определяне на имуществените санкции за нарушения на закона – размерът ще бъде процент от общия оборот на предприятието-нарушител за предходната финансова година. Сред новостите са и материята за нелоялна конкуренция, съставите относно имитацията на домейн или интернет страница, уредбата за заблуждаващата и неразрешената

сравнителна реклама, която съответства напълно на изискванията на Директива 2006/114/ЕС и други.

Повече информация можете да намерите на страницата на Комисията за защита на конкуренцията: http://www.cpc.bg

панорама на офиса скрий съдържанието