На 25.05.2018 г. в Държавен вестник беше публикувана отмяната на Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни, считано от 25 май 2018. Това беше основният подзаконов нормативен акт, чрез който до този момент се регулираха мерките за защита на личните данни, които администраторите на лични данни следва да прилагат при различните нива на въздействие при обработването им. По информация от сайта на Комисия за защита на личните данни се очаква отменената наредба да бъде преработена в методически указания към администраторите. Няма информация кога ще бъдат изготвени те.

панорама на офиса скрий съдържанието