Проектът за Наредба за допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за хигиената на храните е публикуван на 23.04.2018 г.

В него се предвижда създаването на два нови члена, член 19 и 20. С допълнението на наредбата се предвижда производителите на мляко и млечни продукти и производителите, които разфасоват и преопаковат мляко и млечни продукти, да не могат да произвеждат, разфасоват и преопаковат имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко, в един и същи обект, регистриран по Закона за храните.

Проектът за Наредбата предвижда едномесечен срок, от влизане в сила на Наредбата, в който срок производителите трябва да приведат дейността си в съответствие с новите изисквания.

Ако предложените допълнения в наредбата бъдат приети, предприятията ще трябва да се откажат или от

производството на млечните продукти, или на тези с палмово масло, докато не регистрират втори обект.

панорама на офиса скрий съдържанието