За поредна година Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.” получи висока оценка за работа си през изминалата 2017 г., както и за цялостната си дейност. Дружеството е поставено на едно от челните места в класацията на Legal500 за адвокатски услуги в България. Legal500 съществува повече от 20 години и е най-големият справочник в света за юридическа дейност.

Кантората е препоръчана в следните области:

  • Право на ЕС и конкурентно право

Росица Вучева е “a star lawyer”, а Петър Михайлов е “изключително бързо мислещ”. Двамата се занимават с различни казуси, свързани с изискванията на конкурентно право, засягащо малки и средни предприятия, особено по отношение на трансграничните сливания и създаването на съвместни предприятия. Екипът също има опит в представителството на жалбоподатели в производства за нелоялна конкуренция

пред Комисия за защита на конкуренцията.

  • Транспорт (включително доставки)

Росица Вучева ръководи транспортната практика на Илиева Вучева и Ко., която консултира вътрешни и международни превозвачи и авиокомпании по операции в България и различни правни спорове, свързани с превоз на товари.

панорама на офиса скрий съдържанието