Съгласно промените, които влизат в сила на 1 юли 2018 г., работничка или служителка, която е осиновила дете до 5-годишна възраст, има право на отпуск за период от 365 дни от деня на предаването на детето за осиновяване. В случай, че отпускът е по старото законодателство и не е изтекъл до влизане в сила на този закон, осиновителите ще имат право на такъв за остатъка от 365 дни, но не по-късно от навършване на 5-годишна възраст на детето. Ако този отпуск вече е изтекъл към 1 юли 2018 г., осиновителите ще имат право на отпуск в размер на разликата между 365 дни и сбора от ползваните или полаганите отпуски поради бременност и раждане.

След навършване на 6 месеца от деня на предаване на детето, със съгласието на майката, бащата може да ползва отпуск вместо нея. В случай, че бащата е неизвестен – отпускът може да се ползва от един от един от родителите на майката. Когато бащата е починал – отпускът може да се ползва от един от родителите на майката или бащата.

Когато осиновителката и осиновителят се намират в брак, осиновителят има право на 15-дневен отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, от деня на предаването на детето, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст.

С промените в Кодекса на труда следва да се актуализират Наредбата за работното време, почивките и отпуските и Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.

 

панорама на офиса скрий съдържанието