За поредна година Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Ко.” получи висока оценка за работа си през изминалата 2017 г., както и за цялостната си дейност, като беше класирано в класацията на Chambers & Partners за адвокатски услуги в България.

Chambers & Partners класираха Адвокатското дружество в два справочника: Chambers Global и Chambers Europe.

Кантората е препоръчана в следните области в справочника Chambers Global:

  • Корпоративно и Търговско право
  • Процесуално представителство и разрешаване на спорове

Препоръчани адвокати в справочника Chambers Global са управляващите съдружници адвокат Диляна Илиева и адвокат Росица Вучева в сферата на Корпоративно и търговско право.

Кантората е препоръчана в следните области в справочника Chambers Europe:

  • Корпоративно и Търговско право
  • Процесуално представителство и разрешаване на спорове
  • Трудово право
  • Енергетика

Освен колективно признание за Адвокатското дружество, това е безспорен успех и за управляващите съдружници адвокат Диляна Илиева и адвокат Росица Вучева, които са препоръчани в следните области:

  • Корпоративно и търговско право

Диляна Илиева и Росица Вучева

  • Енергетика

Диляна Илиева

 

панорама на офиса скрий съдържанието