На 8 март 2018 г. в българския парламент е подаден законопроект за изменение на Закона за енергетиката. Законопроектът въвежда ново изискване, според което, Комисията за енергийно и водно регулиране следва да предостави разрешение за всякакви действия на разпореждане с дялове или акции, представляващи повече от 20% от капитала на търговски дружества, които извършват лицензионна дейност по пренос и разпределение на електрическа, топлинна енергия или газ. При издаване на разрешенията Комисията ще взима предвид обезпечаване на сигурността на доставките, защита на националната сигурност и обществения ред. Измененията предвиждат право на Комисията да отнеме лиценз за пренос и разпределение на електрическа, топлинна енергия или газ, в случай на разпореждане с дялове и акции без споменатото разрешение. Един от главните аргументи, обявени за законопроекта, е да се гарантира, че само стратегически инвеститори ще бъдат евентуални купувачи на енергийни компании за пренос и

разпределение на електрическа, топлинна енергия или газ и че тези инвеститори ще съумеят да гарантират дългосрочното развитие на националната енергийна система.

 

 

панорама на офиса скрий съдържанието