В брой 102 на Държавен вестник от 22.12.2017 г. е изменен чл. 129, ал. 1 и чл. 15, ал. 4 от Търговския закон. Изменението цели да ограничи прехвърлянето на дружествени дялове на трети лица, различни от другите съдружници при наличие на осигурителни задължения или задължения за неплатени трудови възнаграждения към работници и служители.

Новите разпоредби създадоха неяснота с какъв документ ще се доказва пред Агенция по вписванията липсата на горепосочените задължения. С официално съобщение на интернет страницата на Агенция по вписванията е посочено, че до премахване на законовата празнота, тези обстоятелства ще се доказват с декларация на работодателя. За сметка на това, към настоящия момент, все още липса образец или практика за необходимото съдържание на посочената декларация.

За повече информация или въпроси се обърнете към екипа на Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“

 

панорама на офиса скрий съдържанието