Клиент се свърза с адвокатската кантора във връзка с недвижим имот в един от престижните софийски квартали. Проблемът бе, че клиентът ни не притежаваше нотариален акт за имота, в който живее от 60-те години до днес. В миналото на името на клиента властите са учредили право на ползване върху имота. Нашата работа включваше изготвяне на становище относно възможностите за придобиване на имота по давностно владение, преглед на законите, уреждащи придобиването на недвижими имоти по давност, осъществяване на контакта с компетентните държавни и общински власти и Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Екипът ни се позова на придобивната давност и в момента очаква издаването на нотариален акт за недвижимия имот на името на клиента. В случай, че държавните власти откажат издаването на такъв нотариален акт, ние сме готови да заведем ревандикационен иск срещу Столична община, както и срещу собственици на имота.

панорама на офиса скрий съдържанието