През март 2017 г., „Технотест“ АД се обърна към „Илиева, Вучева и Ко“, за да изготви и заведе иск пред Комисията за защита на конкуренцията относно нелоялни търговски практики, свързани с нелоялна конкуренция, от страна на техен конкурент. Действията на последния включват неправомерно използване на фирмата и търговската марка на клиента, както и неправомерно онлайн рекламиране. В момента екипът ни подготвя иска и събира необходимите доказателства.

панорама на офиса скрий съдържанието