В началото на 2017 г. адвокатското дружество пое дело за вреди, причинени от държавата, заведено от собственика на малка фотоволтаична електроцентрала в България. По-конкретно вредите са причинени от законови изменения, които са прогласени за противоконституционни от Конституционния съд на Република България. Измененията въвеждаха такса от 20% за производството на електричество чрез използване на вятърна и слънчева енергия. Докато са действали тези разпоредби, е събирана такса в размер на 20 % от цената на произведената електрическа енергия. Тези изменения противоречат и на действащото европейско законодателство и на практиката на Съда на Европейския съюз.

Липсата на специфична уредба на отговорността на държавата за вреди причинени от нарушаване на европейското законодателство от страна на Народното събрание създаде допълнителни трудности при изграждане на адекватна защита на тезата на клиента ни.

Изготвихме иск за дължимите суми, като се позовахме на принципите, заложени в Учредителните договори на Европейския съюз, според които правото на Европейския съюз е самостоятелен правен ред, който е част от приложимото право в страните-членки, което съдилищата трябва да прилагат. Направихме задълбочено проучване на практиката на Съда на Европейския съюз относно отговорността на държавата, както и на подобни случай, свързани с производството на енергия.

Независимо, че делото не бе със значителен материален интерес, сме завели и планираме да заведем подобни искове за целия енергиен сектор за производство на електрическа енергия чрез използване възобновяеми източници, в които материалният интерес е много по-голям. Затова всеки опит, който е свързани с подобни проблеми ще бъде с огромно значение.

 

панорама на офиса скрий съдържанието