Те бяха сключили няколко споразумения за прехвърляне на собственост и учредяване на право на строеж срещу задължение за построяване на сграда, както и договор за наем за отдаване под наем на имота на фирмата, която се ангажира да изгради сградата. Понастоящем, както лизингополучателят, така и строителната компания са в неизпълнение, което представлява значително основание за завеждане на съдебен иск от нашите клиенти.

панорама на офиса скрий съдържанието