Представителство на фирма за инженеринг, строителство и управление на проекти срещу една от най-големите хотелски вериги по българското Черноморие. Сложността на случая произтичаше от многобройните споразумения, сключени от страните, включително заеми, залози и други ценни книжа, учредени от длъжника. Друга пречка бяха множеството частични плащания, извършени от длъжника, които обхващаха само част от стойността на главницата и натрупаните неустойки. За да изпълни задълженията си нашият клиент финансира разликата между действителните разходи за услугите и плащанията, получени чрез собствени средства.

панорама на офиса скрий съдържанието