Конструирането на нови производствени съоръжения за нашия клиент започна в края на август, 2016 г., като пълният размер на инвестицията възлизаше на 10 000 000 евро. Адвокатското дружество беше ангажирано с юридически дейности, свързани с финансирането на проекта и в частност с учредяването на гаранции/залози върху него.

панорама на офиса скрий съдържанието