Съдействие на клиент при реструктурирането на дълг, погасяване на някои от залозите и замяната им с нови, задоволяващи интересите както на банката, така и на фирмата длъжник, преговори за нови условия. Съдействие при издаването и изменянето на банкови гаранции/обезпечения.

панорама на офиса скрий съдържанието