През 2016 г. на поне двама от нашите адвокати и/или правни консултанти им беше поверено и възложено да бъдат ликвидатори на български филиали на чуждестранни дружества. Френско дружество-майка закриваше част от дейността си в България. Поради естеството на процедурата по ликвидация, за период от 6 месеца ние направихме пълен правен и финансов анализ на дружеството. Прегледахме всички споразумения (включително Споразумение за управление на парични средства в брой), както и погасихме всички финансови задължения на дружеството за целите на успешно приключване на ликвидацията. След извършването на финансовия анализ, ние изготвихме предложение до дружеството-майка, с цел да приключим неуредените въпроси и за да минимизираме данъчните тежести за дружеството, в процес на ликвидация, и за дружеството-майка. Подобни действия бяха предприети по отношение на българските филиали на унгарско и на немско дружество.

Нашият екип, също така, направи възможна и работеща комуникацията с държавни и общински власти.

панорама на офиса скрий съдържанието