Промоционалните кампании използват различни канали за връзка с потенциални клиенти, а именно интернет, телефони и/или търговската мрежа. Изготвяме официалните правила за кампаниите, привеждаме ги в съответствие с правната уредба за защита от нелоялна конкуренция, структурираме механизма за провеждането им по всеки канал на разпространение. Клиентът обикновено пуска в обръщение определен брой безплатни подаръци на дадена стойност в рамките на промоционалната си кампания с цел повишаване на продажбите си. Тази практика винаги съдържа висок риск от закононарушения. В рамките на кампанията се събира обширна база данни с контакти на потребителите, с които биха могли да се свържат в бъдеще за нови кампании. Базата данни се използвана от нашите клиенти и от организатора и за оценка на пазара.

Оперирането и администрирането на данни на потребителите също така създава въпроси в сферата на защита на личните данни. Всички изброени въпроси се разрешават успешно от кантората ни.

панорама на офиса скрий съдържанието