Проектът се казва „C-Reloaded“ и е ръководен от БИКА, в партньорство с пет европейски университета, реномирани в енергийната и ИТ сферата, които могат да предоставят ценен и осъвременен ноу-хау на ЧЕЗ. Това са Imperial College London, The Technology Institute of Karlsruhe, The Royal Institute of Technology в Швеция, Университетът на Тренто и Техническия университет на Делфт.

Проектът получи значителна подкрепа от реномирани представители на бизнес, академичните и публичните институции в България.

Задачата на кантората ни бе да оценим риска, който компаниите-участници, поемат включвайки се в проекта; както и да разкодираме основните задължения на двете страни. От нас се изискваше дълбоко познание на специфичните начини, по които различни европейски директиви се прилагат. Необходимо бе да вземем предвид различните юридически аспекти на проекта – международен, търговски, регионален и европейски.

 

панорама на офиса скрий съдържанието