Адвокатско дружество BWSP Илиева, Вучева и Ко предоставя правни услуги в хода на ежедневната дейност на група проектни дружества в сферата на възобновяемите енергийни източници от създаването на дружествата през 2013 г. до днес. През 2016 г. съветвахме клиентите по всички техни дружествени и търговски казуси, представлявахме ги пред органите на държавната администрацията и ги съветвахме относно правоотношенията им с ютилити компаниите в енергийния сектор. Също така изследвахме съдебната практика и оценихме всички възможни правни действия след отмяна на цените за достъп до електроразпределителната мрежа, както и възможностите за възстановяване на платените от дружествата цените за достъп до мрежата. Не на последно място Адвокатско дружество BWSP Илиева, Вучева и Ко съветва клиентите за възможностите им за защита срещу заповедите на държавните органите за ограничаване на производството

на електроенергия, регулярно информирахме клиента за новите регулации в сферата на възобновяемите енергийни източници и други.

панорама на офиса скрий съдържанието