В брой 97 на Държавен вестник („ДВ“) бяха обнародвани последните изменения в Закона за акцизите и данъчните складове („ЗАДС“), с чиито преходни и заключителни разпоредби бяха внесени промени в Закона за корпоративното подоходно облагане („ЗКПО“), Закона за данък добавена стойност („ЗДДС“) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“). По-съществените промени влизат в сила от 01.01.2017 г.

Цялата статия може да прочетете ТУК.

панорама на офиса скрий съдържанието