Брой 97 на „Държавен вестник“ обнародва изменение в Закона за местните данъци и такси (наричан по-долу „ЗМДТ“), с което се въвежда нова формула за определяне размерът на такса „битови отпадъци“ (такса „смет“). След като датата на влизане в сила беше променена, измененията ще бъдат окончателно приложими от 1 януари 2018 г.

Цялата статия може да прочетете ТУК.

панорама на офиса скрий съдържанието