Законът за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (наричан по-долу „ЗЮЛНЦ”) беше обнародван наскоро. Той влиза в сила от 1 януари 2018 г. В ЗЮЛНЦ е предвидено създаването на Съвет за развитие на гражданското общество към Министерския съвет, както и нови изисквания по отношение на процедурните аспекти и съдържанието на подлежащите на вписване обстоятелства и актове по партидите на юридическите лица с нестопанска цел. Най-същественото изменение в ЗЮЛНЦ е въвеждането на Регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията към Министъра на правосъдието („Регистърът“).
Законодателните промени, разгледани в настоящата статия, целят да се подобри процесът на учредяването, регистрацията, устройството, дейността и прекратяването на юридическите лица с нестопанска цел и налагат съществени изменения в досега съществуващите процедури. 

Цялата статия може да прочетете ТУК.

панорама на офиса скрий съдържанието