На 12 юли 2016 г. Европейската комисия официално съобщи, че страните членки на Европейския съюз („ЕС“) приемат споразумението със САЩ, известно като „Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ“ („Споразумението“). Целта на Споразумението е да защити трансатлантическия трансфер на данни чрез осигуряване на по-голяма защита на европейските граждани, чиито данни се прехвърлят към американски сървъри. „Щитът за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ“ ще замени системата “Сейф Харбър”, която от 2000 г. регулира обмена на данни между компании в САЩ и ЕС.

След като през 2013 година се проведоха разкрития за масово шпиониране от американските разузнавателни служби, през октомври 2014 г. Съдът на ЕС постанови, че не се съблюдават изцяло правата на европейските граждани.

След постигнатото на 2 февруари 2016 г. политическо споразумение за нова рамка за трансатлантически обмен

на лични данни за търговски цели между Европейската комисия и правителството на САЩ, Европейската комисия представи текстовете на проекторешението на 29 февруари 2016 г. Последният етап от процедурата по приемане включва създаването на редица допълнителни пояснения и подобрения от страна на Европейската комисия, въз основа на становищата на европейските органи по защита на данните, както и решението на Европейския парламент.

От правна гледна точка, експертите твърдят, че в отношенията между ЕС и САЩ споразумението отразява изискванията, установени от Съда на ЕС в решението му от 6 октомври 2015 г., с което старата рамка относно сферата на неприкосновеност на личния живот беше отменена. „Щитът за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ“ е още своеобразен опит да се преодолеят различните правни режими, действащи на територията на САЩ и ЕС, като целта е при наблюдение или изтичане на лични

данни оттук нататък европейските граждани да могат да потърсят правната отговорност на американските институции.

Решението на Европейската комисия за изпълнение, съгласно Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Европейския Съвет относно адекватността на защитата, осигурявана от „Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ“ е прието и публикувано в Официалния вестник на ЕС на 12 юли 2016 г. и влиза в сила незабавно за страните членки на ЕС. Успоредно с това, Европейската комисия публикува Ръководство за граждани относно Споразумението, в което се обясняват наличните средства за правна защита в случай, че някой смята, че личните му данни са били използвани неправомерно. Също така, пълният набор от документи, свързани с „Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ“ са вече публикувани във Федералния регистър. След като дружествата разполагаха с известен период от

време, за да проучат рамката и да приведат дейността си в съответствие с нея, те вече могат да се сертифицират пред Министерството на търговията, считано от 1 август 2016 г., когато „Щитът за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ“ влезе в сила и в ЕС, и в САЩ. Изпълнението на Споразумението е поверено на Министерството на търговията на САЩ.

 

Ние ще следим темата отблизо и предстои да публикуваме актуалните новини, свързани с прилагането и по-нататъшното развитие в областта на защитата на данни чрез новоприетото споразумение.

Настоящата статия служи само за информация и има за цел да обърне внимание върху най-новото споразумение за защита на личните данни на гражданите на Европейския съюз и САЩ. Настоящото не представлява юридически съвет. За цялостно

разбиране на дискутираните по-горе въпроси и преди да предприемете действия в тази връзка, Ви препоръчваме да се консултирате с адвокатите при Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Ко” .

Чувствайте се свободни да се свържете с нас за по-подробна информация по темата.

панорама на офиса скрий съдържанието