Съдът на Европейския съюз, наричан по-долу „СЕС“ обяви Решение 2000/520 на Европейската комисия за недействително. С Решение 2000/520 Европейската комисия бе заявила, че юридически лица, регистрирани в Съединените американски щати („САЩ“) и лицензирани по Safe Harbor предоставят достатъчна и адекватна защита на личните данни на граждани на Европейския съюз и тези лични данни могат да се прехвърлят и съхраняват извън неговите рамки. След решението на СЕС тези дружества вече не могат да разчитат на „Safe Harbor“, за да оправдаят прехвърлянето на лични данни между страна в Европейския съюз и САЩ, тъй като правителството на САЩ има право на достъп до всички данни, съхранявани на негова територия.

В настоящата статия ще бъдат разгледани основните положения в съдебното решение и неговото влияние върху режима на трансфер на лични данни.

Цялата статия може да прочетете ТУК.

панорама на офиса скрий съдържанието