На 14 април 2016 г. Европейският парламент прие новия Общ регламент относно защитата на данните („Регламентът”). Регламентът цели да създаде последователен режим във всички страни членки, чрез замяната на досегашната Директива 95/ 46/ ЕО на Европейския Парламент и на Съвета за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни („Директивата”). Досега се наблюдаваха различия при прилагането и изпълнението на Директивата в различните страни членки, които ще бъде избегнато чрез единна рамка за целия Европейски съюз.

Новите правила включват разпоредби, уреждащи ,,правото да бъдеш забравен”, ,,ясно и категорично съгласие” за обработването на лични данни от заинтересованото лице, правото за прехвърляне на данни на друг доставчик на услуги, правото да се знае, когато

личните данни са били „хакнати” (когато има неразрешено разкриване, четене, копиране, изменяне, заличаване или отстраняване на личните данни), осигуряване на ясни и разбираеми политики за поверителност.

Цялата статия може да прочетете ТУК.

панорама на офиса скрий съдържанието