Регистрация на Фондация “Homo Ludens”;

Регистрация на „Сдружение на младите гастроентеролози“;

Ликвидация на Фондация и правно консултиране на ликвидатора на фондацията;

Регистрация на Фондация „Позитивни 356“ в обществена полза, включително и представителство пред СГС, Министерство на правосъдието, ДАНС и Регистър БУЛСТАТ;

Промяна в регистрацията на Фондация “ВИА ФЕСТ – Международен театрален фестивал Варненско лято“ в обществена полза, включително и представителство пред гореизброените институции.

Работата ни по всички позиции по-горе е включвала освен изготвянето на съответните документи, изисквани за регистрацията и изготвяне на Правила за прилагане на мерки за защита от пране на пари.

 

панорама на офиса скрий съдържанието