Правителството на Република България одобри присъединяването на България към Многостранното споразумение за автоматичен обмен на информация за финансови сметки (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information). Споразумението бе подписано на 29 октомври 2014 г. в Германия, от 51 юрисдикции, по време на Глобалния форум за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Чрез подписване на споразумението Република България ще получи възможност да обменя, двустранно, финансова информация с държавите участващи в споразумението. Глобалният автоматичен обмен на финансова информация, към който ще се присъедини Република България, ще позволи на НАП да получава данни за сметките на българи, български и чуждестранни компании, и организации, които са контролирани от

българи в присъединилите се към споразумението държави. От своя страна НАП ще изпраща данни за сметките на чужденци и български компании, и организации, които са контролирани от чужденци, граждани на държавите присъединили се към споразумението.

 

панорама на офиса скрий съдържанието