С оглед на увеличения интерес от страна на нашите клиенти и натрупаните опит и познания на нашия екип решихме да създадем и поддържаме нови сфери на дейност в следните области:

 • Реклама
 • Компютърен хардуер и софтуер
 • Данни, Неприкосновеност и Киберсигурност
 • Информационни технологии
 • Сделки с технология и сорсинг
 • Права на интелектуалната собственост (Дигитални права и интелектуална собственост в търговията)
 • Телевизия и филми
 • Музика и Развлечение
 • Издателска дейност
 • Хотели и отдих
 • Ресторанти и клубове
 • Лека промишленост и производство
 • Фармацевтични изделия и Медицинско право
 • Нефт и Природен газ
 • Спорт
 • Право, свързано с комунални услуги
 • Търговия на едро и търговия на дребно

Изборът на конкретните сфери е базиран на всеобхватно проучване на тенденциите за развитие на бизнес средата в България и чужбина.

Считаме че по този начин ще помогнем за цялостното развитие на тази динамична част от правото в България.

панорама на офиса скрий съдържанието