След повече от 10 години работа в областта на търговското право Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.” бе сертифицирано по ISO 9001:2008 от Q-Cert Ltd. Това е поредната изключителна оценка за предлаганите от екипа ни правни услуги в съответствие с най-високите юридически стандарти и практики.

През месец октомври 2014 г. Адвокатско дружество „Илиева,

Вучева и Ко.“ успешно премина процедура по сертифициране на Q-Cert Ltd. и получи сертификат за въвеждане на Система за управление на качеството в съответствие с ISO стандарт 9001:2008 с обхват: „Предоставяне на правни и консултантски услуги и процесуално представителство на индивидуални и корпоративни клиенти и управление на проекти”.

Сертификатът по ISO 9001:2008 е плод на дългогодишната ни практика, развита от Управляващите партньори, адвокат Диляна Илиева и адвокат Росица Вучева и техния стремеж предлаганите юридически услуги да бъдат с най-високо качество.

 

 

 

панорама на офиса скрий съдържанието