Адвокатското дружество консултираше наш клиент по отношение на сигнал до Министерство на културата на Република България за нарушение на авторски права върху телевизионен сериал. Клиентът имаше много интересен и сложен казус по отношение на нова практика на някои нощни клубове, които организираха събития с името на телевизионния сериал и/или неговите герои. Тези маркетингови кампании се разпространяваха основно чрез Фейсбук и ставаха достояние на голям брой хора без разрешение на носителите на авторските права. Някои от актьорите, които участват в сериала бяха поканени като ВИП гости, за да се популизира още повече събитието. Тези действия представляваха нарушение на авторските права и ние изготвихме сигнал до компетентния държавен орган, който следи за защитата им. Доника Илиева, Младши адвокат се обърна към Министерство на културата с молба действията на нарушителите да бъдат прекратени, както и да се наложат

глоби за нарушенията. В резултат на нашата работа нощните клубове отмениха събитието, както и цялостно преустановиха тази си практика.

По случая работиха Диляна Илиева, Управляващ съдружник и Доника Илиева, Младши адвокат.

панорама на офиса скрий съдържанието